Arbetsmiljöarbete är kul!

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda det systematiska arbetsmiljöarbetet mot en bra arbetsmiljö på företaget.

Målet för oss på ByCare är att vara en trygg och flexibel SAM-arbetspartner och medverka till att våra kunder får marknadsledande ställning inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Vi kan bidra till en förbättrad arbetsmiljö, ökad trivsel färre sjukskrivningar och ökad produktivitet till våra kunder.

Hör gärna av dig/er om ni vill ha hjälp med ert systematiska arbetsmiljöarbete!