Organisationsutveckling

Vi vet att en fungerande organisation har välmående medarbetare.

När vi arbetar med de anställdas individuella hälsa kan vi också ta ett helhetsgrepp på din organisation. Genom vår fastställda metodik samarbetar vi med chefer, medarbetare och fackliga organisationer och tillsammans skapar vi en hälsosam och effektiv organisation. Arbetet syftar till att genom kartläggning ta fram förbättringspotentialer utifrån nöjda medarbetare, arbetsmiljö, effektivitet och sedan förverkliga dessa potentialer tillsammans med berörda.
 
Som ett led i vårt arbete med organisationsutveckling erbjuder vi bland annat:
  • Coachning av enskilda chefer och medarbetare i grupp och individuellt
  • Ledarskapsutbildningar

Vi erbjuder även utbildning i:

  • Att leda på distans
  • Konflikthantering
  • Bemötande