Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar till våra kunder både på plats på företaget och via digitala medier.

  • Hållbart Arbetsliv
  • Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM)
  • Första hjälpen
  • Hjärt, -lungräddning inkl hjärtstartare och luftvägsstopp
  • Hälsoinspiratör
  • Krishantering
  • Organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA)
  • Systematisk arbetsmiljöutbildning (SAM)
  • Sömn
  • Tobaksavvänjning

 Kontakta oss gärna för mer information!

Alla fält är obligatoriska