Lagstadgade/Medicinska kontroller

De medicinska kontrollerna kan upptäcka tidiga tecken på ohälsa på grund av arbetsmiljön, kontrollera att det finns tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra arbetsuppgifterna, förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten som till exempel ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet, och skydda särskilt känsliga personer.

Medicinska kontroller utan tjänstbarhetsbedömning

Vid följande arbeten skall du som arbetsgivare anordna medicinska kontroller, men den anställde kan välja att avstå:

 • Arbete med vibrerande verktyg eller maskiner
 • Handintensivt arbete
 • Nattarbete
 • Allergiframkallande kemiska produkter

Medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning

Du som arbetsgivare får endast låta anställda med tjänstbarhetsintyg utföra arbeten med:

 • Allergiframkallande kemiska produkter
 • Fibrosframkallande damm (asbest)
 • Bly, kadmium eller kvicksilver
 • Klättring och stor nivåskillnad
 • Rök- och kemdykning
 • Dykeriarbete

Övriga intyg och medicinska bedömningar

Det finns även andra arbeten som kräver intyg eller där medicinsk bedömning rekommenderas, men som ligger utanför AFS 2019:3. Det gäller arbeten med:

 • Bullerexponering
 • Joniserande strålning
 • Offshore
 • Oförpackade livsmedel
 • Spårbundet arbete

Hör av dig till oss om ni har behov av lagstadgade/medicinska undersökningar! Vi kommer till er och utför undersökningarna på plats.