Vi jobbar för det friska

Våra kompetenser finns inom hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och HR. Medarbetarna är handplockade via vårt breda nätverk runt om i Sverige. Tillsammans har vi en stor kunskapsbank, ett engagemang och ett kundtänk utöver det vanliga.

ByCare är ett starkt team som kan stärka er organisation, er arbetsplats och era medarbetare till att bli ett framgångsrikt företag med starkt klimat och hållbarhetstänk. Vi är gärna med på den resan.

Vi är lättillgängliga, jobbar förebyggande, främjande och har ett starkt helhetsperspektiv. Vi ser hela människan där den är. Det är viktigt för oss att arbeta med högt kvalitetstänk, både i kontakten med företaget, dess medarbetare och med vårt egna interna arbetsmiljöarbete. Vi vill att alla ska känna trivsel, glädje och meningsfullhet på jobbet.

VÅR VISION

ByCare stödjer sina kunder i målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom ett metodiskt och kvalitativt arbetssätt bidrar vi till att skapa långsiktiga och hållbara strategier i personalfrågor kopplat till arbetsmiljö och säkerhet.

Vår vision är att vara en växande och personlig företagshälsa som arbetar produktionsnära, där ni är. Vi vill arbeta med det vi brinner för, det nära, förebyggande/främjande hälso- och arbetsmiljöarbetet samt med rehabilitering där det behövs, för ett snabbare återgång till arbetet.

VI STÅR FÖR

  • Närhet
  • Kvalitet
  • Flexibilitet
  • Glädje