Hälsoundersökningar

En del i att jobba förebyggande med hälsan är att göra regelbundna hälsokontroller. Det är ett bra sätt att få kunskap om aktuellt hälsostatus och i samband med detta få råd/vägledning som kan leda till ett bättre mående, nu och på sikt.

Vill Du ha hjälp med att skapa balans i livet?

Det kan vara små förändringar i livsstilen som kan innebära stora förbättringar för hälsan.

I samarbete med flera gym i Dalarna erbjuder vi:

Hälsoprofilsundersökning  (Tid ca 60 min)

En bred undersökning som tydligt visar hur din kondition och övergripande hälsostatus är. Utifrån undersökning och provsvar får du hjälp att upprätta en handlingsplan för en bättre hälsa.

Detta ingår:

 • Besök hos företagssköterska
 • Digitalt hälsoformulär
 • Längd, vikt, midjemått
 • Blodtryckskontroll
 • Blodsocker
 • Totalkolesterol
 • Hb, blodvärde
 • Konditionstest
 • Samtal kring resultat och upprättande av handlingsplan

 

Hälsoundersökning Stor (Tid ca 60+30 min)

En komplett hälsoundersökning med omfattande provtagning och uppföljande läkarbesök efter två veckor (då samtliga provsvar kommit).

Detta ingår: Besök 1 hos företagssköterska för provtagning

 • Digitalt hälsoformulär
 • Längd, vikt, midjemått
 • Blodtryckskontroll
 • Provtagning: Blodstatus, blodsocker, kolesterol samt utökad provtagning. Tillval av PSA kan göras. Vid detta tillval utförs provtagningen efter information vid läkarbesöket.
 • Syn

Tillval som kan göras:

 • Hörsel
 • Spirometri
 • Utökad provtagning

Besök 2 (14 dagar senare) hos vår erfarna företagsläkare, för undersökning och genomgång av provsvar. ByCare ser just det förebyggande hälsoarbetet som viktigt, att se hur just du mår och hur du på bästa sätt kan behålla hälsan på sikt. En avstämning för fortsatt/bättre mående helt enkelt.

Kontakta oss gärna för bokning via kontaktformuläret eller för mer information!