Medarbetare

Vi jobbar idag med en mix av underkonsulter som är egna företagare och anställd personal. Samtliga är legitimerade inom sina respektive specialistområden.

  • Sex företagssköterskor med specialistkompetens inom företagshälsa
  • Tre företagsläkare med specialistkompetens inom företagshälsa, varav en är utbildad MRO (Medical Review Officer) och en har dubbel specialistutbildning och är även psykiatriker
  • Fem ergonomer/fysioterapeuter
  • En hälsoutvecklare
  • En beteendevetare/rehabiliteringssamordnare
  • Två psykologer
  • Två arbetsmiljöingenjörer
  • Två organisationskonsulter
  • En läkarsekreterare/administratör