Medarbetare

ByCare jobbar med en mix av egna anställda specialister inom företagshälsa och med underkonsulter. Samtliga yrkeskategorier är legitimerade inom sina respektive specialistområden.

 • Företagssköterskor med specialistkompetens inom företagshälsa
 • Undersköterskor
 • Företagsläkare med specialistkompetens inom företagshälsa, varav en är utbildad MRO (Medical Review Officer)
 • Rehabiliteringssamordnare
 • Hälsocoach
 • Hälsopedagog
 • Beteendevetare
 • Psykologer
 • Arbetsmiljöingenjörer
 • Ergonomer
 • Fysioterapeuter
 • Organisationskonsulter
 • Läkarsekreterare/administratör

Helena Bywall

Grundare/Ägare/VD

Laila Danielsson

Företagssköterska

Lars Leander

Företagsläkare/MRO

Lars Pettersson

Beteendevetare/samtalscoach/utbildare

Ulla Jark

Företagssköterska/kundansvarig

Jennie Björklund

Administratör/undersköterska

Johan Andersson

Företagsläkare

Sami Hyyppä

Hälsocoach/PT-rehab/massör/utbildare

Carina Axols

Företagssköterska

Linda Klang

Undersköterska

Inga-Brita Nilsson

Arbetsmiljöingenjör/ekonomi

Kerstin Andersson

Läkarsekreterare/administratör (bild kommer)