Rehabilitering

När vi arbetar ute hos företag ingår också tjänster inom rehabilitering.

Vi kartlägger och ser till hela människan och var just den personen befinner sig. Ibland kan hela livssituationen kräva större insatser och då har vi verktygen för detta.

Att jobba förebyggande och med ett helhetstänk är ofta nyckeln till hållbar hälsa för alla medarbetare.