Rehabilitering

ByCare lägger största fokus på det förebyggande främjande hälsoarbetet i samarbete med våra kunder men vi arbetar även med alla tjänster inom rehabilitering, både förebyggande och efterhjälpande.

Vi kartlägger och ser till hela människan och var just den personen befinner sig. Ibland kan hela livssituationen kräva större insatser och då har vi verktygen för detta.

ByCare samarbetar nära flera gym i Mellansverige och vi förlägger våra lokaler just i anslutning till gym. Detta för att kunna utveckla rehabilitering och tidig återgång till arbete.

Att jobba förebyggande och med ett helhetstänk är nyckeln till hållbar hälsa.