Vi siktar högt och jobbar gärna med de som jobbar på hög höjd!
Arbetar du/ni med master, stolpar och klättring där nivåskillnaden är mer än 13 meter?
ByCare utför Medicinsk kontroll och bedömning för tjänstbarhetsintyg inom Klättring med stor nivåskillnad enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kontroller i arbetslivet.
Medicinska kontroller ingår i företagets systematiska arbetsmiljöarbete och syftet är att alltid förebygga skador.
Hör gärna av er för mer information!
info@bycare.se
Vi jobbar nära, flexibelt och hållbart.