Hur når vi de som jobbar hemifrån och inte mår bra? Att jobba hemifrån fungerar bra för många men tyvärr inte för alla. Vi ser att den psykiska ohälsan har eskalerat under året som gått.

Hur upptäcker vi psykisk ohälsa?
Håll daglig kontakt, ordna morgonmöten, fikapauser, AW digitalt. Fråga: Hur mår du/vi egentligen? Lyssna in och fånga upp!

Hur kan vi förebygga?
Säkerställ hur hemarbetsplatsen ser ut. Finns utrymme, utrustning? Uppmuntra till regelbundna pauser, promenader på lunchen, regelbunden motion. Ha avstämningar om mående regelbundet. Lyssna in!

Hur kan vi åtgärda?
Vid psykisk ohälsa ska arbetsgivaren omgående sätta in åtgärder. En bra kommunikation med företagshälsan är viktig och en förutsättning för att få professionellt stöd inför eller under en sjukskrivning.

Hur kan vi hjälpa till?
Om företagshälsan kommer in i tidigt skede vid signaler om psykisk ohälsa kan många gånger sjukskrivning undvikas. Företagshälsan är en viktig resurs i det förebyggande hälsoarbetet.
Utnyttja oss! Vi hjälper till!