Alla hjärtans dag varje dag!
Att kunna rädda ett hjärta är en försäkring för dig själv och din omgivning. När det händer ska Du kunna agera med självklarhet.
Att utbilda personalen i Hjärt, lungräddning, hjärtstartare och luftväggstopp är livs-viktigt, för alla åldrar.
ByCare kommer till företaget och utbildar, Både D-HLR och Barn HLR, ofta i samband med Förstahjälpen utbildning.
Hur ser beredskapen ut på ditt företag?
Kan alla HLR och vet hur man ska agera vid en krissituation?
Vi skräddarsyr gärna utbildningsdagar i samband med företagsdagar när alla medarbetare är på plats, ofta vid samma tillfälle som vi utför hälsoundersökningar anpassade efter den specifika arbetsmiljön där medarbetarna befinner sig.