Systematiskt arbetsmiljö är till för att förebygga skador på arbetsplatsen, och främja hälsa för medarbetarna. Att jobba till exempel i tung industri, med kemikalier, på hög höjd eller med järnväg/spår innebär att det finns riskmoment i medarbetarnas arbetsuppgifter.
ByCare utför samtliga lagstadgade undersökningar.
Välkommen att höra av dig till oss!